ALRECU, gevestigd Graftermeerstraat 44-c (2131 AC) Hoofddorp, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ALRECU levert scherp geprijsd kantoormeubilair of bedrijfsinrichting. Voor het onderhouden van contact met klanten en bezoekers, worden gegevens verzameld en opgeslagen.

In deze privacyverklaring staat beschreven op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doeleinden uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot de gegevens en op welke wijze u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welke gegevens worden verzameld?

Neemt u contact met ons op, dan is uw emailadres en naam voldoende. Plaatst u een bestelling, dan zijn adres- en contactgegevens nodig. ALRECU bouwt geen profielen voor advertentiedoeleinden en zal nimmer gegevens vragen anders dan:
• Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam
• Adres en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• Emailadres

Weigeren verstrekken van gegevens

ALRECU verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk voor het tot stand komen of uitvoeren van een overeenkomst waar u bij betrokken bent. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn minimaal benodigd voor het leveren en factureren van producten. Uw emailadres en telefoonnummer zijn bijvoorbeeld nodig om met u in contact te kunnen treden. Als de benodigde gegevens niet worden aangeleverd, kan ALRECU het betreffende product niet leveren.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

• Voor het versturen van offerte, afhandelen van uw bestelling, facturen en betaling;
• Om goederen en/of diensten bij u te kunnen leveren;
• U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld (omzet)belastingaangifte.

Waar worden deze gegevens bewaard en beveiligd?

De gegevens die ALRECU verzamelt voor het kunnen leveren van haar producten en diensten worden lokaal opgeslagen op met wachtwoord beveiligde media.

ALRECU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie heeft inzage in de gegevens?

Enkel medewerkers van ALRECU hebben toegang tot de verzamelde gegevens.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Voor het bezorgen van producten deelt ALRECU persoonsgegevens met transporteurs. De gegevens die worden gedeeld bestaan uit naam, adres en contactgegevens. De transporteurs werken onder strikte instructie en zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan het bezorgen of ophalen van producten. Uw gegevens zullen hierbij nooit worden verkocht aan derden.

Periode waarin de gegevens worden bewaard

ALRECU bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer u een aankoop van een product hebt gedaan, dan worden de verstrekte gegevens volgens een wettelijke verplichting (7 jaar op dit moment) bewaard.

Bijzondere / gevoelige gegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

ALRECU neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

ALRECU verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. U kan ons hiervoor contacten via de contactpagina van deze website of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van uw gegevens intrekken.

Cookies

ALRECU plaatst geen cookies.

Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/