Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Delen wordt het nieuwe hebben! Vanuit deze toekomstvisie vinden wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vanzelfsprekend. Betrokkenheid bij onze samenleving, het spaarzaam omgaan met de grondstoffen op deze aarde en onbaatzuchtigheid vanuit jezelf zijn hierin belangrijke waarden.
ALRECU uit haar maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid (onder andere) door:

  • Milieuverantwoorde materialen, productieprocessen en transportmiddelen met lage uitstoot.
  • Verpakken en transporteren met het ‘kast-in-kast’ principe (be)spaart milieu, ritten én kosten.
  • Delen kan met velen; ALRECU kiest ervoor primair te delen met hulpbehoevende kinderen.
  • Wanneer u bij ALRECU koopt dan sponsort u; KiKa, Liliane Fonds, NSGK, UNICEF en War Child. 
    ALRECU draagt ook haar steentje bij aan de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum.

 

 

ALRECU vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vanzelfsprekend.

Onze toekomstvisie: "Delen wordt het nieuwe hebben!"

 

 

logo KiKa logo Liliane Fonds logo NSGK
logo UNICEF  logo Prinses Maxima Centrum logo War Child